تبلیغات
ღ☆ஜ ما و جغرافیا در دهکده جهانی ஜ☆ღ - كارآفرینی روستایی،ضرورت استراتژیك توسعه
 
.:: زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه مکر و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
وفلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد ::.

.:: سلام ::.
.:: وبلاگی که مشاهده میکنید متعلق به محمد عثمان نصرتی دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد در این وبلاگ سعی شده که بیشتر در مورد موضوعات جغرافیایی بحث شود.امیدوارم که با راهنماییهای استاد گرامی و دیگر عزیزان این وبلاگ به اهداف خود برسد ::.
  :: مدیر وب سایت : hacker games
نظرتان درباره وبلاگ چیست ؟


» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

   
كارآفرینی روستایی،ضرورت استراتژیك توسعه
دوشنبه 27 آذر 1391 ساعت 07:06 ب.ظ | | نوشته ‌شده به دست hacker games | ( نظرات )
 ·كارآفرینی روستایی،ضرورت استراتژیك توسعه

                     · 

                     ·نویسنده:سیدنبی اله حسینی

                     · 

                     ·مدرس كارآفرینی دانشگاه

                     · 

                     · 

                     ·اگرتوسعه راعامل دوام وبقا وتعالی ملتها قلمداد نموده و آن راشرط حضور غرورآفرین درعرصه معادلات جهانی تلقی كنیم وتوسعه یافتگی كشورها وملت ها راشاخص شكوفایی،پویایی،قابلیت،شایستگی،مدنیت ومدرنیته بدانیم،شایسته است تاحركت درمسیر توسعه وتلاش درراستای دستیابی به آن را یكی از الزامات اساسی حضور درجوامع عصر حاضر ونیز میزان ومعیارآگاهی وآرمانخواهی وتعالی جویی ملت هابیان نماییم.بگونه ای كه آنها علاقمندند تا همه اركان وپتانسیل های ملی خود را بكارگرفته وازهمه ظرفیت ها و توانایی های خود درجهت تحقق اهداف آن استفاده نمایندكه دراین بین نقش عوامل وعناصر انسانی وجمعیتی ازیك سو وبهره جویی ازتمامی اجزای نظام های اجتماعی،اقتصادی وزیست محیطی ازدگرسوی نشان ازعمق علاقه آنان به این پدیده دارد.

                  

   ·بی گمان چنانچه قرارباشددرجامعه ای مسیرروبه رشد وتوسعه درپیش گرفته شود وكلیه مراتب ومراحل آن باسرعت هرچه تمامتر وباسلامت پشت سرنهاده شودبایدهمه امكانات وعوامل ملی ومحلی آن جامعه بسیج گردیده تاهم باصرف كمترین هزینه وهم درابعاد گسترده تر بتواند از همه مواهب ونتایج آن منتفع گردد.وآنگاه است كه میتواند به همه ی اثرات وتبعات شوم ناشی از توسعه نیافتگی درسریعترین زمان ممكن خاتمه بخشد،مسایل ومشكلات بغرنج وآلام آوری كه میتوانند موجودیت وبقای ملتی راازهستی ساقط نموده وبه بهای نابودی وهده همه ی سرمایه های انسانی وملی آن جامعه منتهی شود.

                     ·بنابراین دردنیای موسوم به عصراطلاعات،یكی ازشروط بنیادی برای دسترسی به الگوهای توسعه درابعادچندگانه انسانی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی میزان مشاركت ودرگیری همه ی عوامل دراختیار جوامع می باشدكه دراین بین باید اذعان نمودكه توسعه روستایی بعنوان زیربنای رشد اقتصادی جامعه میتواندواجدنقش وتاثیر محوری باشد.

                     ·اینك سئوال اساسی این است كه این توسعه چگونه باید اتفاق بیفتدتاجامعه بااتكای به یكی ازعوامل استراتژیك خودبه طرز معجزه آسایی وباتحمل كمترین هزینه توان حضوردرعصرمتلاطم جامعه ی اطلاعاتی رابیابد؟درپاسخ به این سئوال میتوان ادعانمودكه ازبین رویكردهای مختلفی كه برای این امرمتصور است عنصركارآفرینی آنچنانكه اندیشمندان وصاحب نظران عرصه های اجتماعی واقتصادی به كرات یادآورگردیدند،میتواندبعنوان یكی ازمهمترین وبهترین گزینه های توسعه یافتگی تلقی گردد.

                     ·بی تردید تحقق تمامی انواع كارآفرینی بعنوان ابعاد انقلاب عظیم كارآفرینانه وجایگزینی اقتصادكارآمدكارآفرینی به جای مدل های قدیمی تر اقتصادی یكی ازمهمترین راهبردها درجهت تحقق اهداف توسعه یافتگی ملت ها مطرح بوده وپیشنهادمیگردد.چرا كه دراین مدل اصل بربه خدمت گرفتن همه ی توانمندی های انسانی جامعه درجهت ارتقای سطح بهره وری می باشد

 

                     ·امروزه كارآفرینی بعنوان یك استراتژی وراهبرددرتوسعه وشكوفایی ورشدجوامع انسانی به جایگزین بی بدیلی تبدیل گشته است كه ازطریق آن همه ی عوامل ومنابع وامكانات یك جامعه بصورت خودجوش وازراه قرارگرفتن دریك روندتكاملی درجهت نیل به آرمانهای بلند اجتماعی بسیج گردیده تامنشابسیاری ازآثار وپیامدهای مثبت اقتصادی-اجتماعی گردند.

                     ·لذاچنانچه به فواید بیشماری كه براین پدیده مترتب است توجه نموده وآن رادرهمه ی ابعاد احیابخشیم ب سریعتر به اهداف ومختصات یك الگوی كارآمدتوسعه ای دست خواهیم یافت.

                     ·موضوعی كه درخصوص اهمیت كارآفرینی وارتباط مستقیم آن بااعتلای ملی یك ملت بایدجدی تلقی گرددآن چیزی است كه علیرغم همهی اهمیتش درجامعه ی ایرانی مع الاسف مغفول واقع گردیده وتوجه درخوری به آن نشده است وآن چیزی جز اهمیت دادن به نقش" كارآفرینی روستایی وكارآفرینان" ساكن درمحیط های روستایی نمیباشد.اگرماروستاهارامحورهای استراتژیك كشاورزی وتولیدات وفرآورده های غذایی جامعه بدانیم كه نیازبه آن روبه تزایدگذاشته است به نقش بی نظیرآن درپیشرفت ورشد وشكوفایی پی خواهیم بردودرك خواهیم كرد كه نادیده گرفتن سهم روستا وروستانشینان هزینه ها وتبعات ناگواری رادرپی خواهدنهادآن چیزی كه امروزه تحت عنوان معضلات اجتماعی-اقتصادی برگرده جامعه سنگینی نموده وباعث بی نظمی ها واضطراب های اجتماعی دراشكال مختلف بویژه ناامنی ها،ناهنجارهای رفتاری،كج خلقی های اجتماعی وبداخلاقی ها ونیزبروزپدیده های شومی همچون رشدبی رویه مهاجرت،افزایش میزان حاشیه نشینی دراطراف كلان شهرها وبسیاری مشكلات دیگرمی باشدكه دراین مقاله سعی برآن میشود تابه ذكراهمیت كارآفرینی روستایی وبرخی ازراهبردهای توسعه روستایی درایران اشاره گردد:

 

 

                     ·الف)برخی ازمختصات منحصربفرد روستادرنظام اجتماعی جامعه عبارتنداز:

 

                     ·1-روستابعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی وجمعیتی جامعه كه درآن تعداد كثیری ازعوامل انسانی مولد سكونت دارند

 

                     ·2-درروستا عوامل ومنابع ارزشمندی اعم ازعوامل انسانی ومنابع طبیعی واقتصادی بعنوان ذخایراستراتژیك كشوروجودداشته كه درپیشرفت جامعه نقش حیاتی دارند.

 

                     ·3-نقش واهمیت فراورده ها وتولیدات روستایی دررفع نیازهای روبه تزایدجامعه درخورتوجه می باشدنظیرتولیدمحصولات كشاورزی،زراعی،دامی وصنایع تبدیلی كه نقش بی بدیل ومنحصربفرداست.

 

                     ·4-به اثبات رسیده است كه روستائیان درحفظ وصیانت ازمنابع ملی وذخایركشورودراداره امورات مربوطه بمراتب مطمئن تروقابل اتكاتربوده ودراین راستا كمك های شایان توجهی رابهاداره كشورمبذول می دارند.

                     ·5-برای جامعه ی اقتصادی ما بسیاری ازدستاوردهای روستائیان نقش استراتژیك داشته واهرم قابل اتكایی درپشتیبانی ازنظام اقتصادی كشوردرعرصه ی جهانی ازطریق صادرات وورودكالاهای ملی به بازارهای پرظرفیت جهانی بوده،یعنی درحقیقت شناسه قدرت اقتصادی كشوردرنزدجهانیان تلقی گردیده مضافا اینكه تكیه براقتصاد بی فایده نفتی راتقلیل می دهد.

                     ·6-فعال سازی ساكنان روستا هادرایران میتواندكمك شایان توجهی به تامین امنیت اجتماعی نموده وباعث كاهش حجم زیادناملایمات اجتماعی گشته حتی منجر به رشدپدیده ی" مهاجرت معكوس" شود.

                     ·7-ایجاد وراه اندازی كسب وكارها مانند كسب وكارهای خانوادگی وگروهی درروستاها بدلیل وجودپیوندهای قوی اجتماعی وروحیه ی بالای مشاركت وتعاون درروستاها بالاترازشهرهاست.

                     ·8-روحیه ی كاروتلاش ومسئولیت پذیری والتزام وتعهد به پیشرفت درمیان جمعیت روستایی بیشتراز شهرنشینان وجوددارد.

                   

  ·ب)باوجودهمه ی ویژگی های منحصربه فردوپتانسیل های نهفته درروستاها كه به توسعه همه جانبه ی كشورمنتهی میگردد برخی از مهمترین مشكلات روستایی عبارتنداز:

                     ·1-كمبودامكانات اجتماعی نظیر خدمات بهداشتی،آموزشی،خطوط ارتباطی،امنیت ،آب آشامیدنی،سوخت و...

                     ·2-كمبود میزان درآمد(ضعف اقتصادی)ناشی از افزایش جمعیت روستائیان،بیكاری(كامل یافصلی)،بهره وری پائین افراد ومنابع،عدم جذابیت برای سرمایه گذاری وضعف فضای كسب وكار.

                     ·ج)مهمترین راهكار های استراتژیك توسعه روستایی عبارتنداز:

                     ·1-تغییرنگرش حاكم براذهان مدیران ومردم نسبت به روستا ازطریق:فرهنگ سازی بوسیله رسانه های جمعی وعمومی،برجسته سازی وتوجه ویژه به مناطق روستایی درنظام آموزشی،ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد(مثل اقامت آنان درروستاها)و...

                     ·2-جذاب سازی فضای روستایی كشورازطریق:توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی وآموزشی روستاها،ایجادمراكز تفریحی،اقامتی،سیاحتی درروستاها

 

                     ·3-تكمیل وتكامل جامعه اطلاعاتی روستایی كشورمانند ایجادارتباطات مخابراتی،ارتقای سواد اطلاعاتی آنان ونزدیك سازی فرهنگ شفاهی روستائیان بافرهنگ مكتوب دیجیتال.

                     ·4-تشكیل خوشه های دانشی روستایی وتوسعه زیرساخت های دانشی مثلتدوین نقشه صنایع روستایی كشور،ایجادوتوسعه مراكز تحصیلی وآموزشی(بخصوص آموزش های كاربردی)،ارتقای سطح سوادروستائیان وآموزش آنان دربكارگیری روش ها وفناوری های نوین

                     ·5-نوسازی مناطق آسیب دیده ی روستایی وتوسعه اشتغال زایی درروستاهای كشور از طریق حاكم سازی فضای كارآفرینی وایجادپارك های كارآفرینی درمراكز ومناطق مستعدوهمچنین حمایت از فارغ التحصیلان روستایی برای راه اندازی كسب وكاردرروستاها

                     ·6-شكوفاسازی اقتصادروستایی وتاسیس روستاهای نوین كه ازجهات موقعیت وامكانات همپای شهرهاباشند،توسعه صنایع دستی وروزآمدسازس آنها،جذب سرمایه گذاران خارجی وبخش خصوصی به سمت روستاهاوفرهنگ سازی برای تغییر الگوهای مصرف وتولیددرروستا.

                     ·د)برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون:

                     ·ایجاداشتغال دربخشهای غیركشاورزی،كنترل جمعیت،توسعه اجتماعی وشهرسازی روستا،كاهش مهاجرت به شهرها،افزایش سطح رفاه،تاكیدبرجذب وتوسعه ی فناوری های جدید وآموزش وتربیت نیروی انسانی ماهرتوجه داشته باشد.

                     ·ه)چالش های توسعه روستا عبارتنداز:

                     ·1-عدم دسترسی به سرمایه وامكانات

                     ·2-مشكل درعرضه كالاها وخدمات

                     ·3-تاكیدبریك صنعت یاكسب وكارخاص

                     ·4-وجودپدیده حاشیه نشینی وتمایل شدید به مهاجرت

                     ·5-گسترش روزافزون تغییركاربری اراضی زراعی

                     ·6-امكان ریسك كمتر درروستاها

                     ·7-كمبود سازمانهای حمایت كننده


                     ·و)استراتژی های عمده برنامه های توسعه روستایی عبارتنداز:

                     ·1-توسعه كشاورزی(تولیدموادغذایی،تولیدمحصولات صنعتی،فراوری محصولات و...)

                     ·2-توسعه یكپارچه روستایی

                     ·3-صنعتی نمودن روستاها

                     ·4-توسعه مراكزرشدروستایی

 

                     ·ز)نقش كارآفرینی درتوسعه اقتصادی روستا:

                     ·1-دستیابی روستائیان به كالاها وخدمات موردنیاز

                     ·2-رشد اقتصادی روستاها

                     ·3-كاهش پدیده ی مهاجرت به شهرها

                     ·4-ارتقای سطح امنیت اجتماعی ورفاه درروستاها

                     ·5- تشویق به ایجاد كسب وكارهای جدید

                     ·6-تشویق كسب وكارهای موجودبه توسعه

 

                     ·ح)پیش نیازهای توسعه كارآفرینی درروستاها:

                     ·1-توسعه فرهنگ كارآفرینی

                     ·2-آموزش كارآفرینی

                     ·3-توسعه ی زیرساخت های كارآفرینی

                     ·4-سه استراتژی اساسی توسعه كارآفرینی روستایی شامل:جذب كسب وكارهاازمناطق دیگر،حفظ وتوسعه ی كسب وكارهای موجود ازطریق سیاستهای حمایتی وحمایت از ایجاد كسب وكارهای جدیدازدل خودمناطق روستایی می باشد.

 

                     ·ط)راهبردهای بلندمدت توسعه كارآفرینی روستایی عبارتنداز:

                     ·1-ایجادشرایط ویژه برای معكوس نمودن روند مهاجرت

                     ·2-اصلاح وتغییر الگو ی توزیع ومصرف انرژی

                     ·3-توسعه وبهینه سازی شبكه های حمل ونقل

                     ·4-ممنوعیت تغییركاربری اراضی باغی،زراعی وعرصه های جنگلی ومرتعی

                     ·5-بهبود مدیریت واصلاح شیوه های تولید دربخش های كشاورزی

                     ·6-توسعه صنایع تبدیلی زود بادرمناطق مستعد

                     ·7-اقتصادی نمودن كالاهای كشاورزی وروستایی

                     ·8-دستیابی همگانی به آموزش های مقدماتی،ترویج وبهبودشكاف های طبقاتی وارتقای توانمندی های زنان روستایی

                     ·9-ارتقای سطح سلامت،ایجادمحیط های زندگی مفرح ونشاط انگیز

                     ·10-حمایت موثرازتشكیل وتوسعه تعاونی ها وایجادوگسترش مجتمع های تعاونی روستایی

                     ·11-تشكیل گروه های پس اندازخودگردان برای تامین بخشی ازنیازهای مالی پروژه های كارآفرینی

                     ·12-ایجادسیستم های اعتباری كوچك بمنظور ارایه تسهیلات مثل تاسیس بانك روستایی

                     ·13-ایجادمراكزآموزشی تلفیقی بمنظورارائه خدمات آموزش ومشاوره درزمینه های مختلف بازاریابی،مراقبت ازحیوانات اهلی،صنایع دستی وسایرمهارت های موردنیاز

 

 

تهیه کننده:المیرا مصیبی


منبع
:: مرتبط با: برنامه ریزی شهری ,
:: برچسب‌ها: کارآفرینی , کارآفرینی روستایی , توسعه ,